Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Retningslinjer for henvisninger

 

Retningslinjerne her beskriver Arbejdsmedicinsk Kliniks ønsker og forventninger til form og indhold i de henvisninger, vi modtager.

 


Henvisningens form:

Henvisningen kan modtages på almindelig fælles henvisningsblanket til hospital eller på blanket. Alle felter udfyldes

Hvis anden blanket anvendes følges de regionale retningslinjer for henvisning


Henvisningens indhold:

Afsenderoplysninger skal være så detaljerede at modtager ubesværet kan kontakte henviser for supplerende oplysninger.

Formål med henvisning og forventning til undersøgelsen skal fremgå klart.

Ønske om vurdering følges altid af uddybning af hvad.

Der skal anføres foreløbig diagnose/formodet helbredsproblematik.

Kort sygehistorie omfattende debut, udvikling, hidtidig behandling inklusive medicin og relevante undersøgelsesresultater, gerne vedlagt i kopi.


Arbejde:

Arbejdsstatus, mistænkt skadelig påvirkning, evt. dato for sygemelding.

Oplysning om arbejdsskadesanmeldelse.


Ikke-lægelige henvisninger (fra fagforening eller arbejdsmiljøorganisation):

Henvisning bør ske i samarbejde med pågældendes praktiserende læge, så vi får relevante helbredsoplysninger sammen med henvisningen. Hvis arbejdsmiljøorganisationen ønsker arbejdsmedicinsk personundersøgelse skal det ske efter forudgående telefonisk kontakt med overlæge i arbejdsmedicinsk klinik, fortrinsvis visitator.

 

Vi modtager altid gerne forespørgsler vedr. konkrete henvisninger: Tlf. 7843 3500.

 

This page load time was 0.058 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk