Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Information til læger

 

Arbejdsmedicinsk Klinik modtager patienter til undersøgelse efter lægelig henvisning fra praktiserende læger, speciallæger, læger på sygehusene og andre læger.

Du kan henvise elektronisk eller downloade en henvisningsblanket i menuen til venstre: "Blanketter og retningslinjer"
Du kan se nærmere på Praksis.dk under forløbsbeskrivelsen Arbejdsmedicinsk udredning

Bemærk: Før henvisning forventes det, at der er udført basal diagnostik i form af
- Grundlæggende klinisk undersøgelse og funktionsundersøgelse
- Supplerende laboratorieundersøgelse og billeddiagnostik
- Ved behov for specialiseret diagnostisk undersøgelse, udredning og behandling skal patienten henvises direkte til det relevante speciale.
 

Henvisningen udfyldes, jævnfør ”Den gode henvisning” og SKAL indeholde:

  • Foreløbig diagnose
  • Problemformulering, formål med og forventning til undersøgelsen.
  • Kort sygehistorie omfattende debut, udvikling, hidtidig behandling inklusiv medicin og relevante undersøgelsesresultater. Husk somatisk eller psykisk komorbiditet.
  • Grundlæggende oplysninger om påvirkninger og belastninger i arbejdet medførende symptomer eller sygdom. Aktuel arbejdsstatus og erhverv (fag, virksomhed), herunder startdato for evt. sygemelding.
  • Oplysning om arbejdsskadesanmeldelse.
  • Patientens telefonnummer

 

Tag altid stilling til om patienten har brug for tolkebistand og hvilket sprog det evt. drejer sig om.

Du kan downloade indikationer for henvisninger, den henvisningsblanket som skal benyttes samt en vejledning for udfyldelse af henvisningsblanketten under ”blanketter og retningslinjer”.

 


 

Klinikken har åbent for telefonisk og personlig henvendelse:

man-tors:  kl. 8-15

fre:           kl. 8-14         

Tlf: +45 7843 3500
Fax: +45 78433518

Email

 

 

 

 

Se klinikkens aktuelle ventetider her

 

 

This page load time was 0.032 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk