Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Information til virksomheder

 

Om henvisning til Arbejdsmedicinsk Klinik:
En virksomheds arbejdsmiljøorganisation kan henvise en medarbejder til Arbejdsmedicinsk Klinik. Det sker, fordi I har en mistanke om, at en medarbejder er blevet syg pga. arbejdet. På Arbejdsmedicinsk Klinik vil medarbejderen få en årsags- og risikovurdering, samt arbejdsmedicinsk rådgivning og vejledning.

Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation kan kun henvise via en arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedsleder og henvisning kan kun ske efter aftale med Arbejdsmedicinsk Klinik på tlf. 7843 3500.

Medarbejderen skal forinden som minimum være undersøgt hos den praktiserende læge eller speciallæge.

Da medarbejderens egen læge ved sygdom skal have været inddraget i udredning og behandling kan det være mere hensigtsmæssigt, at henvisning sker gennem egen læge.

Før I henviser, skal I sikre jer, at henvisningen er relevant. Kontakt derfor klinikken på telefon 7843 3500 før henvisning.

Henvisningen SKAL indeholde:

  • Klart og tydeligt formål med henvisningen.
  • Kort beskrivelse af sygdom eller symptomer omfattende start, udvikling, hidtidig behandling.
  • Alle relevante bilag, inkl. tidligere undersøgelsesresultater.
  • Oplysninger om påvirkninger og belastninger i arbejdet medførende symptomer eller sygdom. Aktuel arbejdsstatus og erhverv (fag, virksomhed), herunder angivelse af startdato for evt. sygemelding.
  • om der er anmeldt som en arbejdsskade
  • patientens navn, CPR-nr, postadresse, telefonnummer

Tag altid stilling til, om der er brug for tolkebistand, og hvilket sprog det evt. drejer sig om.

Du kan downloade indikationer for henvisninger, den henvisningsblanket som skal benyttes, samt en vejledning for udfyldelse af henvisningsblanketten under ”blanketter og retningslinjer”.

 

 

Klinikken har åbent for telefonisk og personlig henvendelse:

man-tors:  kl. 8-15

fre:           kl. 8-14         

Tlf: +45 7843 3500
Fax: +45 78433518

Email

 

 

 

This page load time was 0.054 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk