Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Personundersøgelser

 

Vi laver undersøgelser på klinikken i Herning eller på ambulatoriet i Skive. Undersøgelsen hos en læge tager 1-1½ time, mens en samtale hos psykolog tager 2-2½ time. En samtale med socialrådgiver forløber som 1 – 1½ times samtaleforløb.

Man vil blive udspurgt grundigt om sygdomsforløb, tidligere ansættelser og arbejdsmiljøbelastninger.
Endvidere vil lægen oftest foretage en undersøgelse.
Til sidst vil den undersøgende læge eller psykolog give sin vurdering af sagen samt lægge en foreløbig plan for det videre forløb. 

 

Diagnose

Formålet med en undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik er at finde ud af, om den undersøgte persons lidelse kan være arbejdsbetinget?

Undersøgelsen skal fastslå eller afkræfte en sammenhæng mellem helbredsproblemer og arbejdet. Vi stiller så præcis en diagnose som muligt, indhenter oplysninger om arbejdsmiljøpåvirkninger, og på basis af eksisterende viden eller ny informationssøgning drages en konklusion om årsagen til sygdommen eller symptomerne.

 

Rådgivning og vejledning

Ved enhver undersøgelse tages der stilling til, om der skal rejses en arbejdsskadesag og foretages anmeldelse til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Der kan også være behov for at kontakte virksomheden eller fagforeningen. Dette sker dog kun efter skriftligt samtykke fra den undersøgte. Arbejdsmedicinsk Klinik kontakter aldrig arbejdspladsen eller virksomheden, uden at dette sker efter aftale med den undersøgte person.

Af og til kan der være behov for at holde møde med virksomhedens sikkerhedsudvalg med henblik på at få et solidt fagligt grundlag for den fortsatte rådgivning, både af virksomheden og den enkelte person. På den måde sikres det bedste grundlag for at iværksætte forebyggende foranstaltninger.

De der kan have behov for hjælp og vejledning i forbindelse med fx sygemelding, arbejdsfastholdelse eller omskoling og revalidering, kan blive rådgivet af vores socialrådgiver.
 

Afsluttende

Mange personer kan afsluttes allerede efter den første undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik.
De personer, der skal igennem et længere forløb, vil blive orienteret om resultaterne enten telefonisk, skriftligt eller ved indkaldelse til en afsluttende konsultation.

Til slut skriver vi et udførligt notat, som den undersøgte og dennes egen læge får tilsendt.
 

 

 

This page load time was 0.035 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk