Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Information til gravide

 

Ud over personer med mistænkt sygdom modtager klinikken også raske gravide, hvor jordemor eller egen læge har mistanke om at de kan være udsat for for kemiske, fysiske, biologiske eller psykiske belastninger, der kan udgøre en risiko for graviditeten.


Er den praktiserende læge i tvivl, kan denne få telefonisk rådgivning fra Arbejdsmedicinsk klinik i tidsrummet fra kl. 8 - 15, tlf.: +45 7843 3500.
Vi vurderer ud fra kendskab og viden om arbejdsmiljøforhold indenfor de enkelt brancher, oplysninger om de produkter den gravide arbejder med og en samtale om den gravide kvindes arbejdsforhold.
Konklusionerne kan opdeles i


• Ingen risiko
• Risiko men med mulighed for omplacering/ændring til ikke risikofyldt arbejde på samme virksomhed
• Fraværsmelding under hele eller dele af graviditeten efter dagpengelovens regler om risikofyldt arbejdsmiljø.


Afdelingen giver altid den gravide kvinde et brev med til arbejdsgiveren, hvis der anbefales en omplacering eller forbedring af arbejdsforholdene

This page load time was 0.086 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk