Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Socialrådgiversamtale

 

En patient kan blive henvist alene til en samtale med en socialrådgiver på Arbejdsmedicinsk Klinik:

Det kan være i en situation, hvor patienten på grund af en arbejdsskade er afskåret fra fortsat arbejde indenfor sit fagområde. Patientens helbredsgener er måske belyst ved en tidligere arbejdsmedicinsk undersøgelse, og vedkommende har nu behov for erhvervsvejledning for at drøfte fremtidige arbejds- og uddannelsesmuligheder.

Det kan også ske med henblik på gennemgang af sagsforløbet i en arbejdsskadesag for at afklare, om der er mulighed for at få genoptaget en tidligere afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen om anerkendelse som arbejdsskade eller om fastsættelse af erstatning.

En patient kan også henvises til en samtale med en socialrådgiver i forbindelse med en arbejdsmedicinsk undersøgelse eller en arbejdspsykologisk udredning: Hvis der er behov for at skabe overblik over de forskellige handlemuligheder i forbindelse med længerevarende sygdom, dvs. om bl.a. sygedagpengeopfølgning, virksomhedspraktik, revalidering, fleksjob og førtidspension.

Når forløbet hos arbejdsmediciner eller arbejdspsykolog er ved at blive afsluttet, så kan patienten hos socialrådgiveren få en uvildig rådgivning om fremtidige arbejds- og uddannelses-muligheder med udgangspunkt i de skånehensyn, der er beskrevet af læge eller psykolog.

Hvis der er behov for det, så kan socialrådgiveren tage med patienten til en rundbordssamtale på virksomheden eller på Jobcentret for at drøfte løsningsmuligheder.


For yderligere oplysninger, kontakt socialrådgiver Birgitte Bidstrup Kristensen

This page load time was 0.098 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk