Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Gravid henvist til læge

 

Arbejdsmedicinsk Klinik modtager raske gravide, hvor jordemor eller egen læge har mistanke om udsættelse for kemiske, fysiske, biologiske eller psykiske belastninger, der kan udgøre en risiko for graviditeten.

Er den praktiserende læge i tvivl, kan han få telefonisk rådgivning fra Arbejdsmedicinsk klinik i tidsrummet man-tors. fra kl. 8 - 15, fredag 8-14 på telefon 7843 3500.


Hvad sker der ved samtalen
Læge vil ved samtalen med den gravide gennemgå de nuværende arbejdsforhold
Ud fra kendskab og viden om arbejdsmiljøforhold indenfor de enkelte brancher, og oplysninger om de produkter den gravide arbejder med, vil lægen vurdere:

  • om der ikke er nogen risiko for graviditeten
  • om der er risiko for graviditeten, men også om der er mulighed for en omplacering eller ændring til ikke risikofyldt arbejde på samme virksomhed
  • om der kræves en fraværsmelding under hele eller dele af graviditeten efter dagpengelovens regler om risikofyldt arbejdsmiljø

Samtalen vil vare ca. 1 time.

Hvad sker der efter samtalen på Arbejdsmedicinsk Klinik
Afdelingen giver altid den gravide et brev med til arbejdsgiveren, hvis der anbefales en omplacering eller forbedring af arbejdsforholdene. Vi kontakter aldrig arbejdspladsen uden din accept.
Der vil efter samtalen blive lavet en skriftlig journal. Din læge vil få en skriftlig konklusion af samtalen.

Kopi af journal
Du kan altid bede om at få en kopi af din skriftlige arbejdsmedicinske journal.

 

 

 

 

Klinikken har åbent for telefonisk og personlig henvendelse:

man-tors:  kl. 8-15

fre:           kl. 8-14         

Tlf: +45 7843 3500
Fax: +45 78433518

Email

 

 

 

This page load time was 0.140 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk