Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

VestKronik

 

VestKronik:
Kronikermonitoreringsprojekter ved Hospitalsenheden Vest

VestKronik er en fællesbetegnelse for beslægtede projekter som indsamler og anvender patientrapporterede helbredsdata i kronisk syge patientgrupper med kliniske og forskningsmæssige formål for øje.
Behandling af kronisk syge patientgrupper forudsætter viden, information og kommunikation. Kliniske data er essentielle, men patientoplyste data er også centrale for behandlere i hospitalsklinik og almen praksis, og er en forudsætning for rationel visitation, behandling og kontinuitet i forløb, herunder krydsning af sektorgrænser. En systematisk anvendelse af patientoplyste data skal være en konkret hjælp for klinikeren. Kronikermodeller omtaler stratificeringen, individuelle forløbsplaner, tovholderfunktion, case-managere og proaktive behandlere. Alt dette forudsætter også flere informationer end strikt kliniske data.

Rationel behandling af kronisk syge patienter forudsætter også en systematisk viden om forløbet på længere sigt, både i form af overlevelse, tilbagefald og specifikke kliniske outcome mål, men også om forløb af patientvurderet helbred, symptombelastning og funktionsevne. Viden om sin prognose på disse områder kan være lige så vigtige for patienten, og en systematisk og gentagen opfølgning på patientrapporterede helbredsdata vil give muligheder for at supplere de oplysninger om den klinisk prognose som patienterne modtager.

Projekterne i VestKronik er knyttet sammen både temamæssigt og med en fælles infrastruktur, som er centreret om repetitiv dataindsamling med mixed-mode spørgeskemaer. Det oprindelige formål var at beskrive prognose for symptomet træthed efter kurativ behandling for malign sygdom. Formålet blev hurtigt generaliseret til prognose belyst ved patientrapporterede helbredsdata ved kronisk eller malign lidelse. De seneste 2 år har udviklingen været centreret om den kliniske anvendelse, eksemplificeret ved delprojektet AmbuFlex.

For yderligere information, kontakt

ansvarlig for vestkronik og tilknyttede projekter
Niels Henrik Hjøllund
Mail

 

 

 

 

 

 

 

Projektleder

 

Overlæge Niels Henrik Hjøllund

 


Læs mere på VestKroniks hjemmeside:

vestkronik.dk

 

This page load time was 0.091 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk