Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Stress

Stressforskning

 

Hvorfor forske i stress?

Stress er i dag en af de hyppigste årsager til sygemedlinger, kortere såvel som længerevarende. Stress er også et omdiskuteret begreb; hvad dækker det, hvad udløser det og hvordan helbreder vi det?

Begrebet stress dækker i daglig tale over mange forskellige symptomer, adfærdsmønstre og reaktioner. Mange gange er de symptomer, som vi til daglig lægger ind under begrebet stress, reelt ikke stressrelateret. Og ofte er symptomer, vi ikke umiddelbart tænker i sammenhæng med begrebet stress, reelt stress!

Indenfor arbejdsmedicin arbejdes med en stressdefinition, som en række reaktioner, der kan føre til en langvarig sygdom eller sygemedling. Stress er ikke individets eget problem. Stress skal opfattes i et helhedsperspektiv, hvor mange faktorer er medvirkende til at udløse stresstilstanden; ex. arbejdspladsen, privatlivet osv.

Derfor er det vigtigt at forske i stress, stressens reaktionsmønstre, behandlingsmetoder af stress og hvordan stress påvirker vores arbejdsevne. Hvis vi ved mere om stress og stressrelaterede reaktioner og symptomer og, i særdeles grad, hvordan stress opstår, vil vi kunne forebygge stress på arbejdspladsen meget mere effektivt, end vi kan i dag.

Stressforskning har i flere år været indsatsområde på AMK Herning. Læs mere under de enkelte forskningsprojekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProjektlederPsykolog David Glasscock

 

This page load time was 0.038 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk