Test sikkerhedskulturen på din arbejdsplads


Arbejdsmedicinsk Klinik Herning har sammen med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Forskningscenter Risø udarbejdet materiale til brug for intern undersøgelse af sikkerhedskulturen i virksomhederne.

Undersøgelsen omfatter to spørgeskemaer om sikkerhedskulturen i virksomheden – et til medarbejderne og et auditskema til arbejdsmiljølederen eller arbejdsmiljørepræsentanten. Spørgeskemaerne kan bruges af alle virksomheder med over ti ansatte til at kortlægge deres sikkerhedskultur på to niveauer. Spørgeskemaet til medarbejderne vil afsløre vaner, holdninger og rutiner omkring sikkerheden og auditskemaet de formelle strukturer omkring sikkerheden. Jo lavere virksomheden scorer i spørgeskemaerne, jo større er risikoen for arbejdsulykker.

Det er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) som i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning og Forskningcenter Risø, DTU har udarbejdet spørgeskemaerne – de første af deres art i Danmark.

Spørgeskema bygger på forskningsresultater

Begge spørgeskemaer er resultatet af forskningsprojektet ’Sikkerhedskultur & Arbejdsulykker’, som i 2002 fik støtte fra det daværende Arbejdsmiljørådets Servicecenter. Resultaterne af forskningsprojektet bliver inden længe publiceret i to større videnskabelige artikler, som begge for nylig er optaget i det internationale tidsskrift ’Safety Science’.

Minimum ti medarbejdere

Spørgeskemaet skal i følge vejledningen udfyldes af mindst ti medarbejdere og helst flere, for, at det giver mening at tolke resultaterne. Fokus er således ikke på den enkelte medarbejder, men på virksomheden som helhed og dens afdelinger.

Download vejledning til undersøgelsen her.

Download spørgeskema til medarbejdere her.

Download scoringsark til sikkerhedskulturspørgeskema her.

Download auditskema til arbejdsmiljøleder/arbejdsmiljørepræsentant her.

 

 

Psykolog, ph.d.

Kent Nielsen

Leder af ulykkesgruppen


Email

Tlf: 7843 3500

 

This page load time was 0.034 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk