Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen - opfølgningsundersøgelse

 

Besvar spørgeskema? klik her

 

En follow-up undersøgelse af de kort- og langsigtede helbredsmæssige og organisatoriske konsekvenser og de beskyttende faktorer på arbejdspladsen

Trusler og vold er et hyppigt problem i brancher, hvor ansatte arbejder med sårbare mennesker, og vold og trusler kan ikke altid undgås. Der foreligger kun sparsom viden om, hvilke helbredskonsekvenser trusler og vold kan have for de ansatte, ikke bare hvad der angår de direkte fysiske skader efter vold, men i høj grad også de psykiske eftervirkninger. Der foreligger ingen viden om de ansattes erhvervsevne kan være påvirket på længere sigt i form af hyppige og langvarige sygemeldinger samt decideret udstødning af arbejdsmarkedet. Der er ligeledes brug for viden om, hvordan helbredskonsekvenserne kan forebygges, både hos den enkelte, blandt kollegerne og på ledelsesniveau.

Projektet udføres i samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Projektet starter med planlægning i 2014 og afsluttes i 2017.

Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter projektet økonomisk.

Kontaktperson: Karin Biering karbie@rm.dk
 

 

For at besvare det spørgeskema, som du enten har fået tilsendt pr. post eller e-boks, så klik her:

www.voldpaajob.dk

 

 

 

For yderligere information

 

Karin Biering, ph.d.

Forsker

Email

 

 

This page load time was 0.028 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk