Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Vold og trusler på arbejdspladsen


Hovedvejleder: Annie Høgh, Ph.D., lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet


Projektets formål

1. Kortlægge hyppighed af forskellige former for vold og trusler på psykiatriske afdelinger, ældreplejen, specialskoler og kriminalforsorgen.
2. Undersøge individuelle, og især organisatoriske / strukturelle risikofaktorer for vold og trusler – herunder analyser på flere organisatoriske niveauer.
3. Analysere hvorvidt arbejdspladsens politikker og praksis ift vold og trusler (voldsklima) har en modererende betydning i forholdet mellem risikofaktorerne og vold.

Projektets resultater vil bidrage til udvikling af en ledelsesbaseret intervention med henblik på forebyggelse vold og trusler

 

Metode

Baseline-spørgeskemaundersøgelse i 2010:

Arbejdspladsbesøg med papirskemaer:
Ældreområdet: 976 svar. Svarprocent på 80 %.
Psykiatri: 976 svar. Svarprocent på 80 %.
Specialskoler: 759 svar. Svarprocent på 91 %

Webskema i hele Kriminalforsorgen: 2856 svar. Svarprocent på ca. 60 %.

Total: 5.528 personer

 

Opfølgnings-spørgeskemaundersøgelse i 2011:

Spørgeskemaet reduceret med 20 %.
Alle deltagere fra baseline-undersøgelsen blev inviteret til at deltage. Svarprocenten er endnu ikke endeligt opgjort.

 

 

Tilbagemelding til arbejdspladserne:

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen udarbejdes efter aftale en rapport til hver deltagende arbejdsplads.

 

Teoretisk grundlag:

“Vold og trusler opstår i relationen mellem individer, der er bærere af det omgivende miljø..”
• Social-interaktionistisk teori
• Arbejdsmiljø- og stressmodeller
• Voldsklima: Shared perceptions among members of a group or organization regarding safety policies, practices, and procedures.
 


 

 

 


Charlotte Rasmussen
,
cand. psyk. ph.d.stud.


Email

 

This page load time was 0.019 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk