Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Birgitte Bidstrup Kristensen

Socialrådgiver

Ansat siden: 01.09.2014

Uddannelse: Socialrådgiveruddannelsen, 1999, Den Sociale Højskole i Århus

Erfaringsgrundlag:
Har fra 1999 til 2007 primært arbejdet indenfor indvandrere/flygtninge området som integrationsmedarbejder i kommunalt regi og sidenhen som socialrådgiver ved Rehabiliteringscenteret for flygtninge (RCF) i Århus.
Fra 2008-2014 arbejdet som socialrådgiver ved Trivselsgruppen A/S med primært sygedagpengemodtagere i funktioner så som sagsbehandler, projektleder, underviser, jobkonsulent og kontaktperson i individuelle og støttende jobafklaringsforløb.
Den røde tråd i min joberfaring har været den beskæftigelsesrettede indsats med udgangspunkt i en individuel og støttende tilgang til borgere som af fysiske eller psykiske årsager er i fare for at miste (eller midlertidigt har mistet) tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Primære arbejdsområder:
Socialrådgiversamtaler med henviste patienter i forhold til blandt andet;
- Beskæftigelsesrettet råd og vejledning
- Formidling af lovstof og afgørelsers præmisser indenfor sygedagpengeloven – herunder sagsgange, rettigheder, pligter og muligheder ved sygemelding.
- Vejledning om samspillet mellem de forskellige parter i en arbejdsskadesag/ et sygedagpengeforløb - ex. kommune/Arbejdsskadestyrelsen /arbejdsgiver /sundhedsvæsnet/A-kasse.
- Evt. kontakt til kommune med henblik på muligheder for støtte/hjælp til arbejdsfastholdelse, tilskudsordninger eller nærmere afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag.
- Råd og vejledning i arbejdsskadesager - sagsgange og genoptagelsesregler

 

 

Nyeste publikationer

This page load time was 0.029 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk