Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Liv Schougaard

 Sygeplejerske, Cand. scient. san.

 


Ansat siden:

15. august 2011


Uddannelse:
Cand. scient. san. fra Aarhus Universitet, 2011
Sygeplejerske fra Høgskolen Stord/Haugesund, 1998


Erfaringsgrundlag:
Hjertemedicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg, 2002 – 2011
Medicinsk Visitationsafsnit, Århus Sygehus, 2001 – 2002
Ansættelser inden for hæmatologi, hjemmesygepleje og medicinsk afdeling i Norge, 1998 – 2001


Primære arbejdsområder:
Implementering af et web-baseret system (AmbuFlex) til ambulante afdelinger.
Primære forskningsfelt:
Hjerterehabilitering

 

Nyeste publikationer

  • Use om patient-Reported outcome (PRO) Measures at Group and Patient Levels: Experiences From the Generic Integratede PRO System, WestChronic.

    2014 - Hjøllund, NH, Lars LP, Biering K, Johnsen SP, Riiskjaer E, Schougaard LM

    Interackt J Med Res 2014 feb 11;3(1): e5

This page load time was 0.283 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk