Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Louise Pape-Larsen

 

Cand. scient. san.
ph.d-studerende

Ansat siden: 1. september 2009

Uddannelse:
Sygeplejerske 1999, Sygeplejeskolen i Aarhus
Sundhedsfaglig Kandidat (cand.scient.san) 2009, Aarhus Universitet

Erfaringsgrundlag
Intensiv afd. I, Aarhus Universitetshospital, Skejby 2000 - 2006

Primære arbejdsområder:
Implementering, evaluering og udvikling af nyt web-baseret dokumentationsredskab til ambulante afdelinger.

Primære forskningsfelt:
Patientsikkerhed


 

Nyeste publikationer

  • Work-related stressors and occurrence of adverse events in an ED

    2013 - Nielsen KJ, Pedersen AH Meldgaad, Rasmussen K, Pape L, Mikkelsen KL

    Am J Emerg Med 2013 Mar;31(3):504-508


Tlf: +45 7843 3500
Email

 

Forskningsprojekter:

VestKronik
AmbuFlex

 

This page load time was 0.036 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk