Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Niels Henrik Hjøllund

 

Overlæge, ph.d.

Ansat siden:

Uddannelse:
Lægevidenskabelig kandidateksamen, Aarhus Universitet, 1989
Ph.d., Det Sundhedsvidenskabelige Fakul­tet, Aarhus Uni­versi­tet, 1998
Speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin, 2000.

Erfaringsgrundlag:
14 års klinisk ansættelser indenfor intern medicin, kirurgi, hudsygdomme og arbejdsmedicin.
7 års forskningsmæssig ansættelse ved Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Aarhus Universitet, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest.Sammenlagt 17 års epidemiologisk forskningspraksis.

Primære arbejdsområder:
Overlæge Hospitalsenheden Vest med ansvarsområdet klinisk epidemiologi.
Klinisk lektor, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Hovedsageligt forskning indenfor kroniske sygdomme og deres følgevirkninger i forbindelse med arbejde og fastholdelse.

Primære forskningsfelt:
Projektleder for en række projekter om kronisk sygdom, som følger patienter med selvrapporterede data, repetitivt indsamlet med spørgeskema, telefoninterviews og/eller internet. Data anvendes til beskrivelse af prognosen for selvvurderet helbred, funktionsevne og livskvalitet samt determinanter herfor. En nærmere beskrivelse kan ses på www.vestkronik.dk/info.

 


 

Nyeste publikationer

 • Using multiple imputation to deal with missing data and attrition in longitudinal studies with repeated measures of patient-reported outcomes.

  2015 - Biering K, Hjollund NH, Frydenberg M.

  Clin Epidemiol 2015 Jan 16;7:91-106.

 • Patient-reported health as a prognostic factor for adverse events following percutaneous coronary intervention.

  2014 - Biering K, Botker HE, Niemann T, Hjøllund NH

  Clin. Epidemiol 2014 Jan. 30;6:61-70

 • Use om patient-Reported outcome (PRO) Measures at Group and Patient Levels: Experiences From the Generic Integratede PRO System, WestChronic.

  2014 - Hjøllund, NH, Lars LP, Biering K, Johnsen SP, Riiskjaer E, Schougaard LM

  Interackt J Med Res 2014 feb 11;3(1): e5

 • Self-reported health following percutaneous coronary intervention: results from a cohort followed for 3 years with multiple measurements.

  2014 - Biering K, Frydenberg M, Hjollund NH.

  Clin Epidemiol 2014 Dec 3;6:441-449.

This page load time was 0.058 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk