Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Susanne W. Svendsen

 

Overlæge, ph.d.

Ansat siden: 1. juni 2009.

Uddannelse:
1994 Lægevidenskabelig embedseksamen og diplomeksamen i medicinsk forskning.
2003 Ph.d.-grad i medicin.
2006 Speciallæge i arbejdsmedicin.

Erfaringsgrundlag
Ansættelser ved de arbejdsmedicinske klinikker i Århus og Ålborg. Arbejde som ekstern lektor ved Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet. Opgaver som assisterende videnskabelig redaktør for tidsskriftet BMC Musculoskeletal Disorders og som ad hoc sagkyndig for Retslægerådet.

Primære arbejdsområder:
Arbejdsmedicinske patientundersøgelser og rådgivning, forskning og forskningsvejledning.

Primære forskningsfelt:
Udforskning af arbejdets betydning for udvikling og forløb af sygdomme i bevægeapparatet.


 

Nyeste publikationer

 • Cumulative occupational shoulder exposures and surgery for subacromial impingement syndrome: a nationwide Danish cohort study.

  2014 - Dalboge A, Frost P, Andersen JH, Svendsen SW

  Occup Environ Med 2014 Aug 1.

 • Shoulder function and work disability after decompression surgery for subacromial impingement syndrome: a randomised controlled trial of physiotherapy exercises and occupational medical assistance.

  2014 - Svendsen SW, Christiansen DH, Haahr JP, Andrea LC, Frost P.

  BMC Musculoskelet Disord 2014 Jun 21;15:215-2474-15-215.

 • Standardised test protocol (Constant Score) for evaluation of functionality in patients with shoulder disorders.

  2013 - Ban I, Troelsen A, Christiansen DH, Svendsen SW, Kristensen MT

  Dan Med J 2013 Apr;60(4):A4608.

 • Lifestyle risk factors for ulnar neuropathy and ulnar neuropathy-like symptoms.

  2013 - Frost P, Johnsen B, Fuglsang-Frederiksen A, Svendsen SW.

  Muscle Nerve 2013 Oct;48(4):507-515


Tlf: +45 7843 3500
Email

 

Forskningsprojekter:

Bevægeapparatsforskning

 

 

This page load time was 0.047 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk