Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Organisation og ledelseLedelsesgruppens sammensætning og opgave

Ledelsesgruppen ved Arbejdsmedicinsk Klinik består af ledende overlæge Kurt Rasmussen, der har det overordnede ansvar for klinikkens drift og 2 souschefer psykolog Kent Nielsen og overlæge Ole Carstensen. Titlen souschef, er ikke normalt en del af en sygehusafdeling, men opfylder i klinikkens dagligdag  to formål: At skabe en bredere faglig ledelse og samtidig mindske afstanden fra "top til bund", og dermed bevæge sig væk fra traditionel søjleopdeling.

Kurt Rasmussen har det overordnede ansvar og dertilhørende beslutningskompetence vedrørende afdelingens økonomi, personale og drift, men målsætningen er, at Ledelsesgruppen i praksis skal fungere som en enhedsledelse med fælles ansvar for overordnede beslutninger. Samtidig skal ansvarsområder og opgaver fordeles internt i Ledelsesgruppen, så den daglige drift, effektivitet og udvikling tilgodeses bedst muligt. Der vil derfor løbende ske en opgavefordeling på en række områder, hvor den enkelte leder vil være selvstændig beslutningsdygtig.
En række af de mindre, dagligdags ad hoc beslutninger vil således kunne træffes af den enkelte leder, men beslutninger af principiel og strategisk betydning skal drøftes i Ledelsesgruppen.

Det er Ledelsesgruppens opgave at sikre både personalemæssige og ressourcemæssige vilkår, der muliggør varetagelse og udvikling af klinikkens basisfunktioner (klinik, forskning og formidling). For at opfylde dette, anser Ledelsesgruppen det for afgørende at styrke klinikkens tværfaglige profil og understøtte aktiviteter på tværs af faggrænser.

 


Kontakt klinikkens ledelsesgruppe:


Ledende overlæge
Kurt Rasmussen
Souschef, psykolog
Kent Nielsen

 

 

This page load time was 0.128 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk