Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Personalepsykolog

Personalepsykolog

 

Personalepsykolog og psykologhjælp - Et tilbud til ansatte i Region Midtjylland

Som leder eller medarbejder i Region Midtjylland kan man benytte sig af tilbuddet om psykologhjælp. Psykologhjælp kan være relevant, når man udvikler psykiske problemer, symptomer eller reaktioner på belastninger forbundet med arbejdet, som man har svært ved at tackle selv på en hensigtsmæssig måde.

Der kan fx være tale om:
• Stress forbundet med arbejdet, samarbejdsvanskeligheder, konflikter, mobning eller manglende trivsel og arbejdstilfredshed, som har stået på i længere tid.
• Reaktioner på traumatiske hændelser, fx ulykker, alvorlige fejl, dramatiske hændelser, vold og trusler.
• Alvorlige personlige belastninger, fx sygdom, fysisk eller psykisk belastning eller nedslidning, som gør det vanskeligt at håndtere de arbejdsmæssige krav.

Det er ikke nødvendigt med en henvisning. Man kan selv ringe til psykologerne og aftale tid eller få sin leder eller sikkerhedsrepræsentant til at rette henvendelse.

Psykologen vurderer i hvert enkelt tilfælde om henvendelsen er relevant og hjælper eventuelt med at viderehenvise til anden behandling.

Der er ikke tale om et akutberedskab. Der vil derfor være en vis ventetid, inden første samtale kan finde sted.

 

Læs mere om Personalepsykolog-ordningen på Region Midtjyllands hjemmeside

 

Kontakt

Vedrørende henvendelser til personalepsykologerne eller vedrørende aftale eller ønske om en konsultation, kontakt klinikkens sekretariat på tlf. 7843 3500 (man-tors kl.8-15, fredag kl. 8-14). 

 

 

 

Download folderen
 

Psykologhjælp

 

 

 

This page load time was 0.084 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk