Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Arbejdsskadesager

 

Genoptagelse af arbejdsskadesag vedr. godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne


CR spørger, om der kan være grundlag for at søge genoptagelse i spørgsmålet om erstatning i hans tidligere arbejdsskadesag. Arbejdsulykken blev anerkendt for fire år siden, og han fik godtgørelse for varigt mén sat til 10 %, men fik ikke erstatning for tab af erhvervsevne, fordi han på trods af helbredsgenerne forblev i sit hidtidige faglærte arbejde. Nu har han imidlertid fået det dårligere, han blev sygemeldt, mistede sit faglærte arbejde, og arbejder nu i et fleksjob til en noget lavere løn.

Læs socialrådgiverens svar

 

Genoptagelse af arbejdsskadesag vedr. anerkendelse af en erhvervssygdom

PH, der er 55 år, spørger, om han kan få genoptaget sin tidligere arbejdsskadesag. Arbejdsskadestyrelsen traf for tre år siden den afgørelse, at hans lænderyglidelse ikke kunne anerkendes som en erhvervssygdom med den begrundelse, at han ikke havde haft tungt løftearbejde i tilstrækkeligt mange år. Han blev omplaceret til et mindre fysisk belastende arbejde, men har alligevel fået det væsentligt dårligere helbredsmæssigt.

Læs socialrådgiverens svar

 

Erstatningsformer

RK har været ude for en arbejdsulykke i forbindelse med sit arbejde som smed. Ulykken var en faldulykke, hvor han kom til skade med albue, håndled og ryg. Han er efterfølgende blevet opereret. RK er fortsat sygemeldt og forventer ikke at kunne komme tilbage til arbejde indenfor sit hidtidige faglige område. Han drøfter derfor muligheder for omskoling med sin sagsbehandler på Jobcentret. RK's arbejdsgiver har anmeldt ulykken til sit forsikringsselskab, der har sendt brev til RK. I brevet oplyser forsikringsselskabet, at RK ikke kan få erstatning for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste, og det kan RK ikke forstå.

Læs socialrådgiverens svar


Arbejdsskadeerstatning og ejerskifte

AS er sygemeldt pga. stress og depression, hun skal snart påbegynder psykologsamtaler på Arbejdsmedicinsk Klinik og forventer, at lidelsen i forbindelse hermed vil blive anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen som en erhvervssygdom.
Hun har netop erfaret, at den virksomhed, hun er ansat på, er blevet solgt til en udenlandsk investor, og hun spørger, om det kan få betydning for, om lidelsen kan blive anerkendt som erhvervssygdom og om det kan få betydning for udbetaling af eventuel erstatning.

Læs socialrådgiverens svar

 

Bliver arbejdsgiveren underrettet, når der bliver anmeldt en arbejdsskade

I.R. har i 2009 fået konstateret arbejdsrelateret stress. Hun er nu raskmeldt, er fortsat ansat på samme arbejdsplads, men hun har det svært med korttidshukommelsen, og hun har svært ved at klare pres eller stress. Hun spørger, om arbejdsgiveren bliver orienteret, hvis hun vælger at anmelde sagen.

Læs socialrådgiverens svar

 


 

 


Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en arbejdsbetinget sygdom eller en arbejdsskadesag, kan du skrive til socialrådgiver Birgitte Bidstrup Kristensen her

 

 

Her kan du se eksempler på spørgsmål, der er blevet besvaret af Den Sociale Brevkasse. Alle spørgsmål er selvfølgelig gengivet anonymt. Klik på de enkelte overskrifter for at læse spørgsmål og svar.

 

 

 

This page load time was 0.042 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk