Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Jeg er henvist til en læge

 

Formålet med samtalen/undersøgelsen på Arbejdsmedicinsk Klinik er at:

  • finde ud af, om lidelsen/sygdommen skyldes dit nuværende eller tidligere arbejde
  • finde mulige årsager til dine symptomer eller sygdom
  • stille så præcis diagnose som muligt

Derfor har vi brug for oplysninger om din nuværende og dine tidligere arbejdspladser og arbejdsfunktioner. Det er også grunden til, at vi sender dig nogle papirer, som vi beder dig udfylde inden du kommer.

Hvad sker der ved samtalen
Samtalen med lægen vil vare ca. 1½-2 timer
Lægen vil under samtalen spørge til dine nuværende og de tidligere arbejdsforhold, sygdomsforløb og arbejdsmiljøbelastninger.
Lægen vil også lave en kort fysisk undersøgelse afhængigt af hvilken lidelse, du er henvist for.

Ud fra samtalen og den fysiske undersøgelse vil lægen tage stilling til:

  • forholdsregler vedrørende dit nuværende og evt. fremtidige arbejde
  • om der skal laves anmeldelse af arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen
  • rådgivning ang. dine videre arbejdsforhold (evt. kan der henvises til en samtale med afdelingens socialrådgiver)
  • om der skal viderehenvises til undersøgelser på andre afdelinger

Hvis lægen skønner at dit nuværende eller tidligere arbejde er skyld i lidelsen, kan lidelsen anmeldes som en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen. Vi kontakter aldrig arbejdspladsen uden din accept. Du vil blive rådgivet herfra om Arbejdsskadestyrelsens procedure i forbindelse med anmeldelse.

Hvad sker der efter samtalen på Arbejdsmedicinsk Klinik
Der vil efter samtalen blive lavet en skriftlig journal. Din læge vil få en skriftlig konklusion af samtalen/undersøgelsen.

Mange kan afsluttes allerede efter den første undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik.

Kopi af journal
Du kan altid bede om at få en kopi af din skriftlige arbejdsmedicinske journal.

 

 

Klinikken har åbent for telefonisk og personlig henvendelse:

man-tors:  kl. 8-15

fre:           kl. 8-14         

Tlf: +45 7843 3500
Fax: +45 78433518

Email

 

 

 

This page load time was 0.057 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk