Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Socialrådgiversamtale

 

Hvad kan socialrådgiveren på Arbejdsmedicinsk Klinik hjælpe med?

Du kan komme til en samtale med en socialrådgiver i forbindelse med en aktuel arbejdsmedicinsk eller arbejdspsykologisk undersøgelse.

  • Hvis der er behov for at skabe overblik over de forskellige handlemuligheder i forbindelse med længerevarende sygdom, dvs. om bl.a. sygedagpengeopfølgning, virksomhedspraktik, revalidering, fleksjob og førtidspension.
  • Når forløbet hos arbejdsmediciner eller arbejdspsykolog er ved at blive afsluttet, kan du hos socialrådgiveren få en uvildig rådgivning om fremtidige arbejds- og uddannelses-muligheder med udgangspunkt i de skånehensyn, der er beskrevet af læge eller psykolog.


Du kan også blive henvist direkte til en samtale med en socialrådgiver på Arbejdsmedicinsk Klinik. 

  • Det kan være i en situation, hvor du på grund af en arbejdsskade er afskåret fra fortsat arbejde indenfor dit fagområde. Dine helbredsgener er måske belyst ved en tidligere arbejdsmedicinsk undersøgelse, og du har nu behov for erhvervsvejledning for at drøfte fremtidige arbejds- og uddannelsesmuligheder.
  • Det kan også ske med henblik på gennemgang af sagsforløbet i din arbejdsskadesag for at afklare, om der er mulighed for at få genoptaget en tidligere afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen om anerkendelse som arbejdsskade eller om fastsættelse af erstatning.


En socialrådgiversamtale vil vare ca. 1-1½ time.

Link til pjecer og foldere

 

 


Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en arbejdsbetinget sygdom eller en arbejdsskadesag, kan du skrive til socialrådgiver Birgitte Bidstrup Kristensen her

 

This page load time was 0.025 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk