Nyheder http://amkherning.dk da Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT kaboozu (Build: 2009-11-23 / 12:05:21) - www.tinx.dk Sårbare unge halter bagud http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/srbareungehalterbagud Nyt ph.d. projekt fra Arbejdsmedicinsk Klinik viser, at sårbare unge ikke kun halter bagud på uddannelsesfronten - de oplever også et markant dårlige psykisk arbejdsmiljø, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. 2014-10-06 10:50:26 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/srbareungehalterbagud Tre stipendier til klinikken http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/trestipendiertilklinikken Tre kommende forskere på Arbejdsmedicinsk Klinik har modtaget korterevarende stipendier fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond. De tre stipendier er hver af tre måneders varighed og skal bruges til forberedelse af tre kommende ph.d. studier. 2014-12-22 10:15:52 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/trestipendiertilklinikken 65 mio at forske for. http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/65mioatforskefor. I løbet af de sidste 10 år, har Arbejdsmedicinsk Klinik haft 65 mio. at forske for. Og det placerer klinikken blandt sværvægterne indenfor arbejdsmiljøforskning. 2010-01-19 10:24:24 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/65mioatforskefor. Helbredskonsekvenser af vold og trusler på arbejdspladsen http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/helbredskonsekvenserafvoldogtruslerparbejdspladsen Nyt forskningsprojekt skal undersøge de langvarige, fysiske såvel som psykiske, helbredskonsekvenser, der kan opstå som følge af at blive udsat for vold og trusler på sin arbejdsplads. 2014-08-19 11:38:19 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/helbredskonsekvenserafvoldogtruslerparbejdspladsen Et godt undervisningsmiljø giver elever færre skader http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/etgodtundervisningsmiljgivereleverfrreskader 78 % af elever på bygge- og anlægsuddannelserne oplever skader i løbet af deres skoletid, viser undersøgelse. Et godt undervisningsmiljø er nøglen til at komme de mange små og store skader til livs. 2010-01-19 09:27:47 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/etgodtundervisningsmiljgivereleverfrreskader Forældres indkomst smitter af på børnenes helbred http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/forldresindkomstsmitterafpbrneneshelbred Forældres indkomst og uddannelse smitter af på børnenes helbred, viser ny forskning fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. 2010-01-19 08:57:34 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/forldresindkomstsmitterafpbrneneshelbred Arbejdsmedicinsk Klinik har fået ny hjemmeside http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmedicinskklinikharfetnyhjemmeside Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, har fået ny hjemmeside. Onsdag d. 10. februar slår klinikken dørene op for en helt ny hjemmeside, med flere funktioner og meget mere brugervenlighed - til gavn for patienter, forskningskolleger og samarbejdspartnere. 2010-02-05 13:35:47 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmedicinskklinikharfetnyhjemmeside Infektion fra kvæg mindre farlig for gravide end tidligere antaget http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/infektionfrakvgmindrefarligforgravideendtidligereantaget Infektion fra kvæg er formodentlig mindre farlig for gravide end tidligere antaget Infektionen Q-feber smitter fra dyr til mennesker, og et nyt dansk ph.d.- studie fra hhv. Arbejdsmedicinsk Klinik i herning og Health, Aarhus universitet, viser, at Q-feber er mindre farlig for gravide kvinder, end tidligere 2014-06-10 13:44:37 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/infektionfrakvgmindrefarligforgravideendtidligereantaget To nye ph.d.'er fra Arbejdsmedicinsk Klinik http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/tonyeph.d.erfraarbejdsmedicinskklinik I slutningen af 2012 og i begyndelsen af januar 2013, har to ph.d. -studerende afholdt forsvar for deres ph.d. -afhandlinger og kan nu kalde sig ph.d. Det drejer sig om Louise Møller Pedersen, cand.scient.adm 2014-06-10 13:34:34 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/tonyeph.d.erfraarbejdsmedicinskklinik Kvinder har sværere ved at komme sig efter hjertesygdom http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/kvinderharsvrerevedatkommesigefterhjertesygdom Hvis en hjertesygdom rammer, er det bedre at være en mand end en kvinde. Det viser et nyt ph.d. studium, som har fulgt 1700 hjertepatienter gennem mere end tre år. 2014-05-28 10:26:07 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/kvinderharsvrerevedatkommesigefterhjertesygdom Nye forskningsbevillinger til Arbejdsmedicinsk Klinik http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyeforskningsbevillingertilarbejdsmedicinskklinik Beskæftigelsesministeriets forskningsfond for arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøforskningsfonden) har uddelt forskningskroner i slutningen af 2012. I den forbindelse fik arbejdsmedicinsk klinik 11 mio. kr. sammen med sine samarbejdspartnere, 2014-05-28 10:16:46 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyeforskningsbevillingertilarbejdsmedicinskklinik Ny viden: De ti små cyklister http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyviden:detismcyklister Ny metodeartikel, som netop blevet publiceret i tidsskriftet Clinical Epidemiology søger at besvare spørgsmålet om, hvad der faktisk skete med de ti små cyklister efter de forlod cykleturen 2015-04-17 13:49:01 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyviden:detismcyklister Fysioterapi hjælper skulderpatienter http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/fysioterapihjlperskulderpatienter Nyt ph.d. projekt viser, at fysioterapeutisk øvelsestræning har god effekt på patienter, som efter en subakromiel dekompression forsat oplever problemer. 2014-10-27 10:11:04 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/fysioterapihjlperskulderpatienter Kortere veje til bedre sikkerhed http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/korterevejetilbedresikkerhed Forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet 5 redskaber til bedre sikkerhedskultur. 2011-11-21 10:41:01 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/korterevejetilbedresikkerhed En sociologisk fortælling om sygefravær http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/ensociologiskfortllingomsygefravr Ph.d. forsvar ”En sociologisk fortælling om sygefravær” Den 9. april forsvarer sociolog Claus. D. Hansen, fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning, sin ph.d. afhandling ”En sociologisk fortælling om sygefravær”. Forsvaret finder sted på Aalborg Universitet. 2010-03-29 12:26:39 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/ensociologiskfortllingomsygefravr Nyt forskningsprojeket om vold og trusler på arbejdspladsen http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nytforskningsprojeketomvoldogtruslerparbejdspladsen Nyt forskningsprojekt skal afdække årsager til, og virkningerne af at blive udsat for vold og trusler på sin arbejdsplads. Mere end 7500 ansatte forventes at deltage i projektet. Det er et tre-årigt projekt i samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet 2010-05-11 12:04:01 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nytforskningsprojeketomvoldogtruslerparbejdspladsen Fordobling af patienter med stress http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/fordoblingafpatientermedstress I løbet af de sidste fem år er andelen af patienter, som har psykiske belastningsreaktioner som følge af deres arbejde, steget drastisk på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Dobbelt så mange blev i 2009, i forhold til 2005, henvist til klinikken pga. arbejdsbetingede psykiske reaktioner som fx stress og depression. Og det er primært de traditionelle kvindefag, som står for den store stigning. Fag som lærer og pædagog, plejepersonale og kontoransatte topper listen og udgør mere end 8o% af de henviste patienter. 2010-05-19 10:23:54 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/fordoblingafpatientermedstress Fokus på sikkerheden virker http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/fokuspsikkerhedenvirker Et proaktivt sikkerhedsarbejde virker, viser ny forskning – nøgleordene er motivation, ansvar og ejerskab Et øget fokus på holdninger og adfærd og større involvering i sikkerhedsarbejdet fra den enkelte medarbejder er vejen til proaktivt sikkerhedsarbejde og dermed på sigt færre arbejdsskader og arbejdsulykker. Det viser nye tal fra Arbejdsmedicinsk Klinik Herning, hvor ph.d. studerende Louise Møller Pedersen netop har afsluttet sin databehandling. I to år har hun observeret, og gennemført målinger på to VELUX fabrikker: Skærbæk Bygningsindustri A/S og Thyregod Bygningsindustri A/S. I samme tidsrum gennemførte hun forskellige typer af tiltag, målrettet et proaktivt sikkerhedsarbejde på Skærbæk Bygningsindustri A/S. Konklusionen er, at indsatsen har virket. 2010-06-30 15:11:08 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/fokuspsikkerhedenvirker Ph.d. studie sætter sammen med erhvervsskoler fokus på sikkerhedsindlæring http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/ph.d.studiesttersammenmederhvervsskolerfokuspsikkerhedsindlring I forbindelse med forskningsprojektet ”Risikoforståelse og sikkerhedspraksis hos tømrerlærlinge” ... 2010-08-12 19:03:12 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/ph.d.studiesttersammenmederhvervsskolerfokuspsikkerhedsindlring Forskning skal kaste lys over utilsigtede hændelser http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/forskningskalkastelysoverutilsigtedehndelser Trygfonden har netop bevilget knap 1 mio. kr til et nyt forskningsprojekt, der skal udføres af Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning og Herlev Hospital. Forskningsprojektet skal belyse sammenhængen mellem det psykiske arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser på hospitaler 2010-09-03 13:05:08 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/forskningskalkastelysoverutilsigtedehndelser Ny ph.d.: Kollektiv stress http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyph.d.:kollektivstress Psykolog Tanja Kirkegaard har netop forsvaret sin ph.d. om ’Kollektiv stress’. Studiet fokuserer på, hvordan sociale og kulturelle processer indvirker på, hvordan medarbejdere vurderer deres arbejdsbetingelser og handler i forhold til dem. 2015-01-13 12:54:55 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyph.d.:kollektivstress Museskader er en myte http://amkherning.dk/dk/forskning/museskadererenmyte Der er godt nyt for de mere end 600.000 danskere, der tilbringer deres arbejdsdag ved computeren: Computerarbejde forårsager nemlig ikke kroniske skader. Det fastslår professor Johan Hviid Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik Herning på baggrund af to nye undersøgelser. 2011-05-31 11:00:19 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/forskning/museskadererenmyte Arbejdsmiljøseminarer http://amkherning.dk/dk/forskning/arbejdsulykker/integreretulykkesforebyggelse/arbejdsmiljseminarer I en ny bog introducerer ph.d.-studerende ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Louise Møller Pedersen dialogbaseret sikkerhedsarbejde som et vigtigt værktøj i udviklingen af arbejdssikkerhed i danske produktionsvirksomheder. 2011-06-17 10:11:36 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/forskning/arbejdsulykker/integreretulykkesforebyggelse/arbejdsmiljseminarer Volden overrasker forskerne http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/voldenoverraskerforskerne Ny publikation af psykolog og ph.d. studerende Charlotte Ann Rasmussen m..fl., viser at der er stor forskel internt mellem forskellige brancher, særligt hvad angår niveauet vold og trusler. Forskerne bag resultatet har set på frekvensen 2014-06-10 14:00:12 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/voldenoverraskerforskerne Ny rapport om unges fritidsjob http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyrapportomungesfritidsjob Hovedparten af de danske unge i alderen 13-17 år har et fritidsjob og trives med det. Men fritidsjob kan både være forbundet med risiko og på kant med lovgivningen. Ny rapport fra LO stiller skarpt på unges fritidsjob. 2011-07-06 11:13:41 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyrapportomungesfritidsjob Mobbetal er stærkt overdrevne http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/mobbetalerstrktoverdrevne Antallet af danskere, der bliver mobbet på arbejdspladsen, er langt under de 16%, der har været fremført på baggrund af ny rapport. 2011-08-02 13:55:25 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/mobbetalerstrktoverdrevne Det frie uddannelsesvalg er ikke ens for alle http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/detfrieuddannelsesvalgerikkeensforalle Valgfrihed og masser af information er ikke nok i sig selv, når danske unge skal finde deres videre vej efter folkeskolen. Antropolog Regine Grytnes har interviewet 9. klasses-elever om, hvordan de oplever dét at skulle vælge ungdomsuddannelse. 2011-08-08 10:57:53 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/detfrieuddannelsesvalgerikkeensforalle Det svære valg af uddannelse http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/detsvrevalgafuddannelse Unge fra VestLiv-undersøgelsens årgang '89 er blevet interviewet om deres valg af uddannelse. 2011-09-08 14:38:24 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/detsvrevalgafuddannelse Arbejdsmedicinsk klinik søsætter 3 nye forskningsprojekter http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmedicinskkliniksstter3nyeforskningsprojekter I løbet af årets første måneder starter tre nye forskningsprojekter op på Arbejdsmedicinsk Klinik. Stressbehandling og de påvirkninger, som stress medfører på længere sigt og arbejdsulykker er på dagsordenen. 2012-01-12 14:33:06 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmedicinskkliniksstter3nyeforskningsprojekter Arbejdsmiljøet for lærlinge halter http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmiljetforlrlingehalter Nye resultater fra VestLiv peger på, at hver femte lærling eller praktikant forlader, eller overvejer at forlade, deres erhvervsuddannelse før tid pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø, herunder især problemer med deres mester eller chef. 2012-02-02 14:45:30 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmiljetforlrlingehalter Stressramtes hukommelse i fokus! http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/stressramteshukommelseifokus! Stressramte oplever tit, at de står i supermarkedet og har glemt, hvad det var, de skulle købe. De glemmer børnenes madpakke eller gymnastiktøj, eller hvad det var de gik ud i køkkenet efter. Nyt ph.d.studie sætter fokus på stressramtes kognitive problemer 2012-02-06 14:15:14 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/stressramteshukommelseifokus! Integreret ulykkesforebyggelser virker! http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/integreretulykkesforebyggelservirker! Virksomheder kan opnå et højere sikkerhedsniveau ved at kombinere fokus på holdninger hos ledelsen med fokus på medarbejdernes adfærd – det viser resultaterne fra det store forskningsprojekt ”Integreret Ulykkesforebyggelse” hvor den endelige slutrapport nu er færdig. 2012-03-28 14:05:53 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/integreretulykkesforebyggelservirker! 2. Nordisk konference om arbejdsrettet rehabilitering http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/2.nordiskkonferenceomarbejdsrettetrehabilitering 2. Nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis, afholdes den 12.-14. september 2012. Arrangører: Arbejdsmedicinsk Klinik i samarbejde med CFK- Folkesundhed & Kvalitetsudvikling ved Marselisborg Centret og Rehabiliteringsforum Danmark. 2012-05-02 08:53:55 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/2.nordiskkonferenceomarbejdsrettetrehabilitering For få arbejdsulykker anmeldes http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/forfarbejdsulykkeranmeldes Ny forskning viser, at kun cirka halvdelen af arbejdsulykker anmeldes og at også alvorlige ulykker ikke anmeldes. Det viser samkøring af registre for første gang i dansk arbejdsulykkesforskning. 2012-08-24 11:10:03 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/forfarbejdsulykkeranmeldes Vold på specialskoler http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/voldpspecialskoler En ny forskningsrapport viser, at mere end halvdelen af de ansatte på landets specialskoler, indenfor det sidste år, har oplevet at blive truet med tæsk. 2012-08-24 11:38:39 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/voldpspecialskoler Arbejdsmedicinsk Klinik er nu universitetsklinik http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmedicinskklinikernuuniversitetsklinik Arbejdsmedicinsk Klinik er netop blevet udnævnt til universitetsklinik under Aarhus universitet. I udnævnelsen lægges blandt andet vægt på, at klinikken gennem længere har ydet forskning på højt internationalt nivau 2012-08-24 15:00:29 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmedicinskklinikernuuniversitetsklinik Årets tal 2013 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/retstal2013 932, så mange patienter har Arbejdsmedicinsk Klinik set i 2013. Det tal dækker både over lægepatienter og patienter, som har været henvist til en arbejdspsykologisk udredning. 2014-06-23 13:54:16 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/retstal2013 Social ulighed, overvægt og trivsel http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/socialulighed,overvgtogtrivsel I samarbejde med Herning Kommune igangsætter AMK Herning nu et nyt ph.d. projekt, som skal kortlægge de 15-24åriges helbred og sociale forhold. Det er især de marginaliserede grupper af unge, som ikke har tilknytning til arbejde eller job, som Herning Kommune ønsker at vide mere om. 2014-06-23 14:05:08 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/socialulighed,overvgtogtrivsel Symposium og reception http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/symposiumogreception Fredag den 26. juni, kl. 13-17. I anledningen af ledende overlæge Kurt Rasmussens 25 års jubilæum er Hospitalsenheden Vest og Arbejdsmedicinsk Klinik vært ved et symposium efterfulgt af reception. 2015-05-04 13:06:59 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/symposiumogreception Ny artikel: Maskulinitet har indflydelse på arbejdsulykker http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyartikel:maskulinitetharindflydelseparbejdsulykker Mænd har flere arbejdsulykker end kvinder. Det har forskningen indenfor arbejdssikkerhed været klar over i et stykke tid. Men er der også forskel inden for gruppen af mænd? Ny artikel, publiceret i Safety Science, giver et bud på forskellen mellem mænd. 2015-06-05 11:23:35 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyartikel:maskulinitetharindflydelseparbejdsulykker Ny professor på Arbejdsmedicinsk Klinik http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyprofessorparbejdsmedicinskklinik Niels Henrik Hjøllund er fra 1 juli udnævnt som professor ved Health på Aarhus Universitet og Hospitalsenheden Vest. Han får sin daglige gang på Arbejdsmedicinsk Klinik 2015-06-18 10:42:38 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyprofessorparbejdsmedicinskklinik